ข้อจำกัดความรับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิเสธความรับผิด

ปรับปรุงล่าสุด: 16 มิถุนายน 2017

ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ www.uv-intertrade.com (“บริการ”) มีวัตถุประสงค์สำหรับการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น

บริษัท ยูแอนด์วี อินเตอร์เทรด จำกัด ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาในบริการ

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามบริษัท ยูแอนด์วี อินเตอร์เทรด จำกัดจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษ โดยตรง โดยอ้อม ตามผลสืบเนื่องหรือความบังเอิญหรือความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าจะในการกระทำของสัญญา ความประมาทหรือการละเมิดอื่นๆ หรือการเชื่อมต่อกับการใช้บริการหรือเนื้อหาของบริการ บริษัทยูแอนด์วี อินเตอร์เทรด จำกัดขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติม ลบหรือแก้ไขเนื้อหาในบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัท ยูแอนด์วี อินเตอร์เทรด จำกัด ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้ไม่มีไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ