นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงล่าสุด: 27 มิถุนายน 2017

บริษัท ยูแอนด์วีอินเตอร์-เทรด จำกัด (“พวกเรา” “เรา” หรือ “ของเรา”) ดำเนินธุรกิจเว็บไซต์ www.uv-intertrade.com (“บริการ”)

หน้านี้จะแจ้งให้คุณทราบถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม การใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณใช้บริการของเรา

เราจะไม่ใช้หรือแบ่งปันข้อมูลของคุณกับใครยกเว้นตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจัดหาและปรับปรุงบริการ การใช้บริการนี้ถือว่าคุณยอมรับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลตามนโยบายนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีความหมายเช่นเดียวกับข้อตกลงและเงื่อนไขของเราซึ่งสามารถดูได้ที่ www.uv-intertrade.com

การรวบรวมและการใช้ข้อมูล

ในขณะที่ใช้บริการของเรา เราอาจขอให้คุณแจ้งข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลซึ่งสามารถใช้เพื่อติดต่อหรือระบุตัวคุณได้ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะที่อยู่อีเมล ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์รวมถึงข้อมูลอื่นๆ        (“ข้อมูลส่วนบุคคล”)

การลงบันทึกข้อมูล

นอกจากนี้เรายังสามารถรวบรวมข้อมูลที่เบราเซอร์ของคุณส่งเมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าชมบริการของเรา (“การลงบันทึกข้อมูล”) การลงบันทึกข้อมูลนี้อาจรวมถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลของคอมพิวเตอร์ของคุณ (“IP”) ประเภทของเบราเซอร์ เวอร์ชันของเบราเซอร์ หน้าเว็บของบริการของเราที่คุณเยี่ยมชม เวลาและวันที่ที่เข้าชม เวลาที่ใช้ในหน้าเหล่านั้นและสถิติอื่นๆ

นอกจากนี้เรายังอาจใช้บริการของบุคคลที่สามเช่น Google Analytics ที่รวบรวม ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลประเภทนี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานของบริการของเรา ผู้ให้บริการรายอื่นเหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเองที่เกี่ยวข้องกับวิธีใช้ข้อมูลดังกล่าว

คุ้กกี้

คุกกี้คือ ไฟล์ที่มีข้อมูลจำนวนน้อยซึ่งอาจรวมถึงตัวระบุที่ไม่ระบุตัวตน คุกกี้จะถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์จากเว็บไซต์และเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

เราใช้ “คุกกี้” เพื่อรวบรวมข้อมูล คุณสามารถสั่งให้เบราว์เซอร์ของคุณปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือระบุเมื่อมีการส่งคุกกี้ อย่างไรก็ตามหากคุณไม่ยอมรับคุกกี้คุณอาจไม่สามารถใช้บางส่วนจากบริการของเราได้

ผู้ให้บริการ

เราอาจจ้างบริษัทและบุคคลที่สามเพื่ออำนวยความสะดวกในบริการของเรา รวมถึงในการให้บริการในนามของเราเพื่อดำเนินการบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการ หรือเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ว่าจะใช้บริการของเราได้อย่างไร

บุคคลที่สามเหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้เฉพาะเพื่อดำเนินการเหล่านี้ในนามของเราเท่านั้นและมีหน้าที่ต้องไม่เปิดเผยหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

การติดต่อสื่อสาร

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อติดต่อคุณผ่านจดหมายข่าว สื่อการตลาดหรือสื่อส่งเสริมการขายรวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ คุณสามารถเลือกไม่รับข้อมูลใดๆ หรือทั้งหมดของการติดต่อสื่อสารเหล่านี้จากเราโดยทำตามลิงค์หรือคำแนะนำในการยกเลิกการสมัครที่ระบุในอีเมลที่เราส่งหรือโดยการติดต่อเรา

การปฏิบัติตามกฎหมาย

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากจำเป็นต้องทำตามกฎหมายหรือตามหมายเรียกหรือถ้าเราเชื่อว่าการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและการร้องขอตามกฎหมายที่เหมาะสมหรือเพื่อปกป้องความปลอดภัยหรือความสมบูรณ์ของบริการของเรา

ความปลอดภัย

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา แต่โปรดจำไว้ว่าไม่มีวิธีการส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัย 100% แม้ว่าเราจะพยายามใช้วิธีการที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับรองความปลอดภัยที่แน่นอนได้

การถ่ายโอนระหว่างประเทศ

ข้อมูลของคุณรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกถ่ายโอนไปที่ – และดูแลรักษาไว้ที่ – คอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกรัฐ จังหวัด ประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่นๆ ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลอาจแตกต่างจากที่อยู่ในเขตอำนาจศาลของคุณ

หากคุณอยู่นอกประเทศไทยและเลือกที่จะให้ข้อมูลกับเรา โปรดทราบว่าเราจะถ่ายโอนข้อมูลรวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศไทยและดำเนินการที่นั่น

การยินยอมของคุณต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตามด้วยการส่งข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงว่าคุณได้ยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลกล่าว

ลิงค์ไปยังไซต์อื่นๆ (การเชื่อมต่อไปยังไซต์อื่นๆ)

บริการของเราอาจมีลิงค์การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้ดำเนินการโดยเรา หากคุณคลิกที่ลิงค์ของบุคคลที่สาม คุณจะถูกนำไปยังไซต์ของบุคคลที่สาม เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกๆ ไซต์ที่คุณเยี่ยมชม

เราไม่มีอำนาจควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการปฏิบัติใดๆ ของไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

บริการของเราไม่ได้ระบุถึงบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี (“เด็ก”)

เราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้จากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีหากคุณเป็นบิดา มารดาหรือผู้ดูแลและคุณทราบว่าลูกของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนตัวแก่เรา โปรดติดต่อเรา หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองแล้วเราจะดำเนินการเพื่อนำข้อมูลออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจอัปเดตปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยโพสต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ในหน้านี้

คุณควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นระยะๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลเมื่อมีการโพสต์ไว้ในหน้านี้

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โปรดติดต่อเรา