ข้อกำหนดการใช้งาน

ปรับปรุงล่าสุด: 16 มิถุนายน 2017

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”, “ข้อกำหนดในการให้บริการ”) กำหนดความสัมพันธ์ของคุณกับเว็บไซต์      http//: www.uv-intertrade.com (“บริการ”) ที่ดำเนินการโดยบริษัทยูแอนด์วี อินเตอร์เทรด จำกัด (“พวกเรา” “เรา” หรือ “ของเรา”)

โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะใช้บริการ

การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณจะขึ้นอยู่กับการยอมรับและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้สำหรับผู้เข้าชม ผู้ใช้และบุคคลอื่นที่เข้าถึงหรือใช้บริการทั้งหมด

เมื่อเข้าถึงหรือใช้บริการนี้ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งข้อกำหนดนี้คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงบริการได้

การสั่งซื้อสินค้า

หากคุณต้องการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใดที่ให้บริการผ่านทางบริการ (“ซื้อ”) คุณอาจถูกขอให้จัดหาข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของคุณรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหมายเลขบัตรเครดิต วันหมดอายุของบัตรเครดิต ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินและข้อมูลการจัดส่งของคุณ

คุณรับรองและรับประกันว่า: (i) คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการใช้บัตรเครดิตหรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อใดๆ และ (ii) ข้อมูลที่คุณให้แก่เรานั้นเป็นความจริงถูกต้องและครบถ้วน

เมื่อส่งข้อมูลดังกล่าวคุณให้สิทธิ์แก่เราในการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกในการจัดซื้อ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณได้ทุกเมื่อด้วยเหตุผลบางประการรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ข้อผิดพลาดในคำอธิบายหรือราคาของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ข้อผิดพลาดในการสั่งซื้อหรือด้วยเหตุผลอื่นๆ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณหากสงสัยว่ามีการทุจริตหรือมีการทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย

ความพร้อม ข้อผิดพลาดและความไม่ถูกต้อง

เรากำลังปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างต่อเนื่องในบริการ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่ในบริการของเราอาจมีการประเมินราคาผิดพลาด อธิบายไม่ถูกต้องหรือไม่พร้อมใช้งานและเราอาจพบความล่าช้าในการอัปเดต (การปรับปรุง)ข้อมูลในบริการและในโฆษณาของเราในเว็บไซต์อื่นๆ

เราไม่สามารถและไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ รวมทั้งราคา ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ข้อกำหนดต่างๆ ความพร้อมใช้งานและบริการต่างๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลและแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นใดๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การประกวด(การแข่งขัน) การชิงโชคและการส่งเสริมการตลาด

การประกวด(การแข่งขัน) การชิงโชคหรือการจัดทำโปรโมตอื่นๆ(การจัดทำโปรโมชันต่างๆ) (เรียกรวมกันว่า “การส่งเสริมการตลาด”) ที่มีให้ผ่านบริการอาจถูกควบคุมโดยกฎที่แยกออกจากข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณเข้าร่วมในกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดใดๆ โปรดอ่านกฎที่เกี่ยวข้องตลอดจนนโยบายส่วนบุคคลของเรา หากกฎการส่งเสริมการตลาดขัดแย้งกับข้อกำหนดเหล่านี้ กฎการส่งเสริมการตลาดจะมีผลบังคับใช้

บัญชี

เมื่อคุณสร้างบัญชีกับเรา คุณต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตลอดเวลา การไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดซึ่งอาจส่งผลให้บัญชีของคุณสิ้นสุดลงในบริการของเราได้ทันที

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องรหัสผ่านที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบริการและกิจกรรมหรือการดำเนินการใดๆ ภายใต้รหัสผ่านของคุณไม่ว่าจะเป็นรหัสผ่านของคุณกับบริการของเราหรือบริการของบุคคลที่สาม

คุณตกลงที่จะไม่เปิดเผยรหัสผ่านของคุณต่อบุคคลที่สาม คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อทราบถึงการละเมิดความปลอดภัยหรือการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

คุณไม่สามารถใช้ชื่อผู้ใช้หรือชื่อบุคคลอื่นหรือไม่สามารถใช้งานได้ตามกฎหมาย ชื่อหรือเครื่องหมายทางการค้าที่อยู่ภายใต้สิทธิใดๆ ของบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่คุณโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม หรือชื่ออื่นๆ ที่น่ารังเกียจ หยาบคายหรือลามก

ทรัพย์สินทางปัญญา

บริการและเนื้อหา คุณลักษณะรวมถึงฟังก์ชันการทำงานที่เป็นต้นฉบับยังคงเป็นทรัพย์สินเฉพาะของบริษัท U&V Inter-Trade ยูแอนด์วี อินเตอร์เทรด จำกัด และบริษัทผู้ออกใบอนุญาต บริการนี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและกฎหมายอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เครื่องหมายการค้าและการคุ้มครองสิทธิในเครื่องหมายรูปลักษณ์ของเราไม่สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ได้หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท U&V Inter-Trade ยูแอนด์วี อินเตอร์เทรด จำกัด

ลิงค์(การเชื่อมต่อ)ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

บริการของเราอาจมีลิงค์(การเชื่อมต่อ)ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นของหรือควบคุมโดยบริษัท U&V Inter-Trade ยูแอนด์วี อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัทยูแอนด์วี อินเตอร์เทรด จำกัดไม่มีอำนาจควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการปฏิบัติใดๆ ของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม คุณรับทราบและยอมรับว่าบริษัทยูแอนด์วี อินเตอร์เทรด จำกัดจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความเสียหายหรือการสูญหายที่เกิดขึ้น หรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือพึ่งพาเนื้อหาดังกล่าว สินค้าหรือบริการที่มีอยู่ในหรือผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว

เราขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่คุณเยี่ยมชม

การสิ้นสุด(การระงับการใช้บริการ)

เราอาจยกเลิกหรือระงับบัญชีของคุณโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิดใดๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะถ้าคุณละเมิดข้อกำหนดนี้

เมื่อสิ้นสุดลง(เมื่อมีการระงับการใช้บริการ) สิทธิของคุณในการใช้บริการจะยุติลงทันที หากคุณประสงค์จะยกเลิกบัญชีของคุณคุณสามารถยกเลิกการใช้บริการได้อย่างง่ายดาย

การจำกัดจำนวนความรับผิด ข้อจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามบริษัทยูแอนด์วี อินเตอร์เทรด จำกัด หรือกรรมการ พนักงาน คู่ค้า ตัวแทนจำหน่าย ผู้จัดส่งหรือบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยอ้อม ผลที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษอันเป็นผลสืบเนื่องหรือการลงโทษรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียกำไร ข้อมูล การใช้งาน ค่าความนิยมหรือความสูญเสียที่ไม่มีตัวตนอื่นๆ อันเป็นผลมาจาก (i) การเข้าถึงหรือใช้หรือไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการของคุณ (ii) การกระทำหรือเนื้อหาใดๆ ของบุคคลที่สามในบริการ (iii) เนื้อหาใดก็ตามที่ได้รับจากบริการ (รวมถึงความประมาท) หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นๆ ไม่ว่าเราจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายหรือไม่และแม้ว่าจะมีการเยียวยาหรือไม่ก็ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้พบว่าล้มเหลวในวัตถุประสงค์หลัก

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ เงื่อนไขการปฏิเสธความรับผิด

การใช้บริการของคุณอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของคุณโดยเด็ดขาด บริการจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์ “AS IS” และ “AS AVAILABLE” บริการนี้จัดให้โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การไม่ละเมิดหรือการปฏิบัติงานใดๆ

บริษัทยูแอนด์วี อินเตอร์เทรด จำกัด รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทในเครือและผู้ออกใบอนุญาตไม่รับประกันว่า ก) บริการจะทำงานอย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยหรือพร้อมใช้งาน ณ เวลาใดหรือสถานที่ใด ข) ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใดๆ จะได้รับการแก้ไข ค) บริการปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ หรือ ง) ผลลัพธ์จากการใช้บริการจะเป็นไปตามความต้องการของคุณ

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทยโดยไม่คำนึงถึงข้อขัดแย้งของกฎหมาย

การที่เราไม่สามารถบังคับใช้สิทธิหรือข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์เหล่านั้น หากบทบัญญัติใดในข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลบทบัญญัติที่เหลืออยู่ของข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ ข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราเกี่ยวกับบริการของเราและเข้าทำแทนและแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้ที่เราอาจมีระหว่างเราเกี่ยวกับบริการ

การเปลี่ยนแปลง

เราขอสงวนสิทธิ์ในการดัดแปลงแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว หากการแก้ไขเป็นข้อมูลสำคัญเราจะพยายามแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนที่ข้อกำหนดใหม่จะมีผลบังคับใช้ สิ่งที่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะได้รับการพิจารณาตามที่เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว

การเข้าถึงหรือใช้บริการของเราต่อไปหลังจากที่การแก้ไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้แล้ว คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดที่แก้ไขใหม่ หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขใหม่โปรดหยุดใช้บริการ

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้โปรดติดต่อเรา